Tal com es defineix en els Estatuts de l’Associació per aconseguir els nostres objectius desenvolupem diferents activitats:

1. Visites guiades.

2. Itineraris urbans.

3. Tallers de creació i desenvolupament educatiu.

4. Xerrades i debats.

5. Cursos de formació.

6. Sessions d’assessorament pedagògic.

7. Col·laboracions amb altres entitats, centres educatius, institucions.

8. Publicacions diverses: butlletins informatius, dossiers, estudis, llibres.