ACTIVITATS GRATUÏTES

ENRAONART PER COMPARTIR

En aquests moments estem treballant en els següents programes:

  • Enraonart a l’aula.
  • Enraonart a les exposicions.
  • Enraonart a l’espai públic.

DE LA PERCEPCIÓ A LA COMPRENSIÓ

ENRAONART A L’AULA

L’experiència posa de manifest que la pràctica dialògica, és a dir, el diàleg responsable, no només ajuda a apropar-se i comprendre les creacions artístiques contemporànies sinó que, a més, fa possible que, des de les obres interrogades i dialogades, es pugui reflexionar sobre una gran varietat de qüestions filosòfiques: estètica, ètica, teoria del coneixement…

Aquesta connexió viva entre art i filosofia fa que les imatges i les paraules caminin juntes i ens descobreixin nous horitzons de comprensió.

Amb l’objectiu de difondre les possibilitats d’aquesta pràctica pedagògica des d’Enraonart oferim un programa transversal d’activitats gratuïtes per a escoles, instituions culturals i centres cívics.

Els mestres i professors interessats, així com els responsables de grups relacionats amb altres àmbits de l’educació no formal, podeu contactar amb nosaltres.

CAMINS D’APRENENTATGE

ENRAONART A LES ESPOSICIONS

Si el programa Enraonart a l’aula té l’objectiu de fer de la classe un lloc on dialogar des de l’art i la filosofia, el programa Enraonart a les exposicions ens situa en un marc diferent: les exposicions. Es tracta, d’aprofitar el potencial educatiu de les exposicions per explorar camins d’aprenentatge que ens ajudin a experimentar i comprendre, des d’una perspectiva amplia i compartida, els continguts exposats.

En aquest sentit, des d’Enraonart volem establir acords de col·laboració amb diferents institucions per oferir de manera gratuïta un nou format de visita, – “visites enraonades” – adreçades principalment a professors de filosofia i docents que treballen de manera transversal competències educatives bàsiques: lingüístiques, socials, cognitives, culturals, o competències orientades a desenvolupar el pensament autònom, la tolerància i el compromís amb la societat.

Les “visites enraonades” consten d’una breu introducció al contingut de l’exposició, un exercici pràctic d’observació i interpretació d’algunes de les obres exposades, i una posada en comú en què mitjançant el diàleg filosòfic, és a dir, el diàleg basat en els respecte i en la justificació de les idees expressades, es tractaran diferents temes vinculats als continguts treballat al llarg de la visita.

Els mestres i professors interessats, així com els responsables de grups relacionats amb altres àmbits de l’educació no formal, podeu contactar amb nosaltres.

OBSERVACIÓ, INTERPRETACIÓ I DIÀLEG

ENRAONART A L’ESPAI PÚBLIC

Els carrers, les places, els parcs, els patis interiors, són espais que pertanyen al conjunt de la ciutadania i en ells es concentra i flueix la vida de manera espontània i contínua.

Els carrers i les places són llocs de trobada casual, de cites programades, de converses i de jocs, de tolerància i conflicte. És a dir, són espais ideals per aprendre, pensar, i compartir experiències i reflexions variades.

Ara bé, molt sovint es fa un ús limitat d’aquests espais com a llocs d’educació i diàleg. En aquest sentit, podríem dir que tradicionalment s’ha tendit a veure la vessant educativa de l’entorn urbà únicament des de la perspectiva de la història i l’arquitectura, i no tant com a font d’experiència capaç d’alimentar un diàleg sobre el present més viu i humà.

Per aquesta raó, des d’Enraonart proposem una activitat diferent, un exercici d’observació, interpretació, i diàleg per tractar diferents qüestions relacionades amb la convivència, la diversitat, els valors del civisme, i les relacions entre urbanisme i democràcia.

Els mestres i professors interessats, així com els responsables de grups relacionats amb altres àmbits de l’educació no formal, podeu contactar amb nosaltres.