ACTIVITATS

ENRAONART EN ACCIÓ

ENRAONART A L’AULA
ENRAONART A LES EXPOSICIONS
ENRAONART A L’ESPAI PÚBLIC
TALLERS DE CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT EDUCATIU
CURSOS DE FORMACIÓ
XERRADES I DEBATS
SESSIONS D’ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC
COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS, CENTRES EDUCATIUS, I INSTITUCIONS
PUBLICACIONS DIVERSES: BUTLLETINS INFORMATIUS, DOSSIERS, ESTUDIS, LLIBRES

El ventall d’activitats i serveis que oferim des d’Enraonart es relaciona directament amb els objectius que animen la nostra associació i que, tal com queda reflectit en els estatuts, són els següents:

  • Facilitar els mitjans perquè totes les persones interessades tinguin l’oportunitat de descobrir i comprendre tant el patrimoni cultural històric com les creacions artístiques contemporànies.
  • Fomentar la relació directa de nens i adults amb les variades manifestacions culturals que promouen les institucions culturals a Catalunya; exposicions, música, teatre,… amb una atenció especial a les expressions artístiques contemporànies.
  • Desenvolupar el potencial educatiu del diàleg filosòfic com a via de coneixement i comprensió de les arts.
  • Estimular la creativitat personal a partir de l’experiència cultural viscuda, i d’una metodologia basada en l’observació atenta, la reflexió en comú i el diàleg respectuós.
  • Afavorir sinèrgies entre les institucions educatives i les institucions culturals mitjançant projectes educatius conjunts; sessions de treball a l’escola abans de visitar una exposició, visita a l’exposició i treball posterior a l’aula.
  • Col·laborar amb les institucions culturals per desenvolupar pràctiques pedagògiques dialògiques que ajudin les persones, les escoles, i col·lectius diversos, a comprendre i gaudir dels continguts culturals que se’ls ofereixen.
  • Proporcionar formació i recursos pedagògics a tots els interessats a fer un veritable servei d’atenció cultural i educativa amb valor social.
  • Promoure la socialització de les persones a través de la cultura mitjançant cursos, visites a exposicions, tallers o itineraris urbans guiats.
  • Fomentar iniciatives, i projectes culturals i educatius, orientats al desenvolupament integral de la persona i dels valors de la convivència, el respecte i la tolerància.
  • Fer publicacions útils per a les persones interessades a comprendre i difondre el patrimoni cultural.

Finalment convé tenir present que, com a associació cultural i educativa sense ànim de lucre, per a nosaltres és prioritària l’atenció educativa a persones i col·lectius amb recursos econòmics limitats o que, al llarg de la seva vida, no han tingut gaires oportunitats d’entrar en contacte amb el món de la cultura.