METODOLOGIA

ENRAONAR PER COMPRENDRE

El projecte Enraonart es fonamenta en la convicció que un diàleg sincer, respectuós, i guiat per la raó, sempre ens permet compartir coneixements i experiències que obren les portes a una visió més àmplia de la realitat cultural.

Sense un relat comprensible i un diàleg enriquidor el patrimoni cultural roman en un silenci inquietant i moltes persones se senten intimidades i excloses. Per aquest motiu, Enraonart es proposa, en funció de les necessitats reals de les persones, posar el diàleg al servei de la comprensió.

Estem convençuts que el diàleg raonat facilita el descobriment i el gaudir personal de les variades qualitats i subtileses dels productes culturals. I, precisament, des d’aquesta visió compartida, responsable i plural, també resulta més fàcil el coneixement d’un mateix i dels altres.

Així doncs, a Enraonart proposem practicar l’art d’enraonar per:

  • Comprendre el món en què vivim i intentar millorar-lo.
  • Descobrir, interpretar i gaudir la cultura.
  • Conèixer els altres i a nosaltres mateixos.

Es tracta d’un mètode que ens remet, de manera directa, a la filosofia i a pràctiques dialògiques de llarga tradició i reconeguda eficàcia educativa.

En resum: per a nosaltres no hi ha dubte que enraonar és la millor manera d’accedir al món de la cultura, ampliar els horitzons de comprensió, i conèixer els altres.