L’ASSOCIACIÓ

CULTURA I EDUCACIÓ

Enraonart és una associació cultural i educativa dedicada de manera primordial a la difusió del patrimoni cultural i el foment de la reflexió compartida sobre la realitat en què vivim.

El projecte Enraonart es fonamenta en la convicció que un diàleg sincer, respectuós, i guiat per la raó, sempre ens permet compartir coneixements i experiències que obren les portes a nous horitzons de comprensió.

Per aquest motiu, des d’Enraonart treballem amb una metodologia arrelada en el diàleg filosòfic, i en el valor essencial del respecte entre les persones. És a dir, ens situem en l’àrea en què la confluència entre metodologia i ètica fan possible l’experiència de la comprensió en un doble sentit: com a descobriment d’allò que no enteníem, i com a aproximació autèntica a la persona o les persones amb qui parlem.

Precisament, en aquest espai de convergència entre el diàleg responsable, i el respecte recíproc, és on Enraonart troba el seu veritable sentit i fonamenta el seu radical compromís amb la cultura, l’educació i la societat.

En efecte, Enraonart es defineix per fer de la cultura el seu contingut, del diàleg el seu mètode, i de la millora personal i social el seu objectiu.

Això explica que l’àmbit d’actuació bàsic d’Enraonart siguin les institucions culturals i educatives: museus, escoles, centres cívics, biblioteques, espais de creació…