COMPLIMENT LOPD

Enraonart. Associació Cultural i Educativa (des d’ara ENRAONART), proveïda de NIF  nº G66998220 actua com a titular i gestora dels continguts de la present web. La societat informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades.

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent ENRAONART solament recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i restants prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la llei.

A l’efecte del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/1997 de 21 de Desembre, la persona que contacti amb ENRAONART a través de les adreces de correu electrònic que apareixen en la web, consenteix i autoritza de forma expressa que les seves dades personals i la seva adreça d´e-mail siguin incorporades a fitxers automatitzats del responsable del fitxer.

Aquesta incorporació a fitxers no té altra finalitat que la voluntat de donar bon servei a l´usuari. Així mateix aquestes dades podran ser utilitzades per remetre informacions publicitàries així com altres serveis que presta la societat, sempre que no hi hagi una oposició expressa que consti en el propi i pertinent formulari.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades.

S´informa als usuaris de la website que les respostes a les preguntes que es plantegin en formularis de recollida de dades continguts en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d´accés als serveis que ho requereixin.

Mitjançant la inclusió dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per la societat els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionen en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular ENRAONART

Al introduir les dades en alguna o algunes de les fulles o formularis de captació de dades implica acceptar les presents condicions d´ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d´ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu compliment durant la navegació i participació en la web.

Les imatges gràfiques, o continguts textuals són propietat d’ENRAONART. Aquestes imatges o texts, total o parcialment, no podran ésser reproduïts, duplicats, copiats o comercialitzats sense el consentiment exprés i per escrit d’ENRAONART. L’incompliment d’aquesta normativa és una infracció castigada per la legislació vigent.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L’ÚS I CONTINGUT

ENRAONART no es fa responsable de la informació o continguts que es poden obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin depenents d’ENRAONART

Tan l´accés a la website com l´ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos serà d´exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l´ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix estarà supeditada a la legalitat nacional o internacional aplicable així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran responsables d´aquest accés i correcte ús.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l´ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. ENRAONART no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.