ENRAONART

IDEES

PER QUÈ «ENRAONART»

«Enraonar» ens remet, de manera immediata, a l’art del diàleg, de la conversa respectuosa en què s’examina alguna qüestió, i s’intercanvien arguments que ens ajuden a avançar pels camins de la comprensió.

Qui enraona, parla i raona, i, per tant, compateix i justifica les seves idees i opinions. 

Amb la unió del verb «enraonar» i la paraula «art» pretenem entrellaçar simbòlicament art i raó, és a dir, intentem crear un marc de reflexió compartida que no imposi límits empobridors a la realitat. 

PUBLICACIONS

Publicacions Enraonart te un objectiu primordial: donar a conèixer idees que millorin la nostra comprensió del món i ens ajudin a viure-hi d’una manera més digna i autèntica. 

Les nostres línies de treball són:

Enraonart blog

Paraules itinerants

***

Enraonart llibres

Assaigs errants

EL PROJECTE

El projecte Enraonart es nodreix de la ferma convicció que un diàleg sincer, respectuós, i guiat per la raó, és sempre una fèrtil via de coneixement i un camí d’aprenentatge que ens permet assolir nous horitzons de comprensió. 

Així doncs, a Enraonart proposem practicar l’art de diàleg amb l’objectiu de compartir experiències i intercanviar punts de vista sobre el món de la cultura i sobre la realitat en què vivim.

L’ ASSOCIACIÓ

Enraonart és una associació cultural i educativa dedicada a fomentar la reflexió sobre el món en què vivim. 

A Enraonart treballem amb una metodologia arrelada a la filosofia i a certes pràctiques dialògiques de llarga tradició i reconeguda eficàcia educativa.

Enraonart es defineix per tenir la cultura como a contingut, el diàleg com a mètode i la millora de la societat com a objectiu.