PARAULES ITINERANTS

BLOG

Escrit en el fang

  Les mil·lenàries tauletes d’argila en què està escrita l’epopeia de Gilgamesh són fascinants i torbadores. En elles, cada una de les marques o incisions amb forma de cunya que van realitzar els disciplinats escribes és portadora…

La realitat de la vida

En els assaigs d’aquest blog hem posat de manifest, de manera reiterada, que  els colors no són una propietat intrínseca de les coses, sinó el fruit de la peculiar interacció de diferents òrgans del nostre cos entre si, i amb la resta…
,

La llibertat albirada

Ladislas Starewitch era un home pacient i curiós, un entomòleg aficionat, que un bon dia va decidir filmar la dramàtica lluita de dos escarabats mascles de l’espècie Lucanus cervus. Amb la meticulositat d’un mestre artesà va construir…