PARAULES ITINERANTS

BLOG

Constel·lacions lingüístiques

L’astronauta Matt Kowalski flota a l’espai envoltat d’una foscor gairebé absoluta.[1] Sap que per a ell no hi ha cap mena d’esperança, sap que morirà sol a centenars de kilòmetres de la terra. Ara bé, malgrat trobar-se en una situació…

Les veritats del diàleg

Afirmar que mitjançant el mètode científic podem assolir un coneixement fiable i rigorós de la realitat sembla força raonable, però afegir a continuació que aquest coneixement serà, agradi o no, provisional, pot provocar un cert desconcert.…

La realitat de la vida

En els assaigs d’aquest blog hem posat de manifest, de manera reiterada, que  els colors no són una propietat intrínseca de les coses, sinó el fruit de la peculiar interacció de diferents òrgans del nostre cos entre si, i amb la resta…

La ciència en la ment

Els científics afirmen que la variada gamma de tonalitats cromàtiques que ens mostra el món és una meravellosa il•lusió que s’esvaeix, a la llum del coneixement, amb la mateixa celeritat que s’escurcen les ombres  amb la llum del…

Arxius