Trobades amb Gilgmesh (1)

— Gilgamesh a la biblioteca —  La primera vegada que em vaig trobar amb Gilgamesh va ser a la biblioteca pública de Granollers. Jo era aleshores un adolescent que freqüentava els dominis de l’esbalaïment amb la mateixa diligència…

Trobades amb Gilgamesh (2)

— Gilgamesh a la universitat — Anys després, mentre rastrejava les petjades del misteri per les selves conceptuals de la filosofia acadèmica, vaig trobar a la biblioteca de la Universitat de Barcelona un exemplar del Poema de Gilgamesh traduït…

Trobades amb Gilgamesh (3)

— Gilgamesh al museu — Més tard, l'he esmentat en el primer capítol del llibre La realitat recreada, em vaig trobar amb el rei Assurbanipal en una exposició dedicada a la fundació de la ciutat. Feia anys que treballava en el sector…

La llibertat albirada

Ladislas Starewitch era un home pacient i curiós, un entomòleg aficionat, que un bon dia va decidir filmar la dramàtica lluita de dos escarabats mascles de l’espècie Lucanus cervus. Amb la meticulositat d’un mestre artesà va construir…