Edició en català

La versió en català de La realitat en qüestió ja ha sortir a la llum.

Des d’Enraonart intentem fer possible una visió integral de la realitat que englobi tant el coneixement rigorós i responsable com el misteri fonamental que s’intueix més enllà dels nostres horitzons de comprensió. Per aquesta raó, creiem que és imprescindible una recerca sense prejudicis de connexions fructíferes entre la filosofia, la ciència, la religió i l’art.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE La realitat en qüestió